Leefbaar Asten kritisch op het huisvestingsvoorstel van maximaal 500 arbeidsmigranten op Prinsenmeer.

Het voorstel houdt in dat er een vergunning wordt verleend aan Prinsenmeer voor het realiseren van voorzieningen voor de huisvesting van maximaal 500 arbeidsmigranten op een afgescheiden gedeelte van Prinsenmeer gedurende een periode van maximaal 10 jaar.Op dit moment bevinden zich op Prinsenmeer meer dan 500 arbeidsmigranten en niet alleen op het afgescheiden gedeelte.

Onze fractie heeft aangegeven moeite te hebben met het gegroeide aantal arbeidsmigranten en dit wijkt af van de oorspronkelijke afspraken gemaximeerd op 216. Daarnaast hebben wij gepleit voor een strenge handhaving en dat kan alleen wanneer er een nachtregister wordt bijgehouden. Een vergunning verlenen voor 10 jaar is voor ons onbespreekbaar. Wij willen de vinger aan de pols houden gezien de ervaringen die wij hebben met afspraken die er in het verleden met Prinsenmeer hebben gemaakt. Wij denken aan een periode die ligt tussen de 1 en 5 jaar , met een voorkeur voor 2 jaar.

Ook hebben wij vastgesteld dat de Dorpsraad Ommel ervaart niet of onvoldoende betrokken te zijn bij dit onderwerp.Wij hebben een oproep gedaan het college maar ook aan Prinsenmeer om deze communicatie vlot te trekken.

Wij wachten het collegevoorstel waarin o.i. opgenomen moet zijn :

  • Dat de arbeidsmigranten op een afgescheide gedeelte van Prinsenmeer op een goede wijze worden gehuisvest.
  • Dat de dorpsraad Ommel betrokken wordt en blijft bij dit onderwerp.
  • Dat er een concreet plan m.b.t. de handhaving komt.
  • Dat de vergunning wordt verleend tussen de 0-5 jaar met een voorkeur voor 2 jaar

Wordt aan bovenstaande voldaan dan is het aantal van maximaal 500 arbeidsmigranten voor ons bespreekbaar. Daarnaast vinden wij dat er harde afspraken met Prinsenmeer moeten worden gemaakt indien men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt ondanks een goed handhavingsbeleid.


Wat is actueel


background image