Leefbaar Asten positief over omvorming Industrielaan voor woningbouw

Omvorming Industrielaan/Prins Bernhardstraat
Leefbaar Asten vindt dat het bestaande oude industrieterrein omvormen voor woningbouw leidt tot een kwaliteitsimpuls voor het plangebied.
Ten aanzien van duurzaamheid willen dat de woningen gaan voldoen aan een EPC (Energie Prestatie Coëfficient van 0 waaraan we in 2020 toch moeten gaan voldoen. Ook vinden we dat het gebied aardgasvrij moet worden.

Roekenoverlast Heerbaan.
Aan de Heerbaan zit al jarenlang een roekenkolonie die zich steeds verder uitbreidt. Bewoners hebben verzocht om de nesten te verplaatsen. De gemeente voert al een monitoring uit van 1 januari t/m eind juni. In de commissie RUIMTE heeft Leefbaar Asten er voor gepleit om direct na de monitoring de ontheffing voor het verplaatsen van de nesten aan te vragen omdat daar nog heel wat tijd overheen gaat. We hopen dat zo voor januari 2018 de ontheffing er is en de nesten verplaatst kunnen worden. De hele commissie ondersteunende ons hierin.background image