Leefbaar Asten vraagt tijdens algemene beschouwingen aandacht voor verkeerssituatie Dijkstraat / Schoolstraat

Tijdens de algemene beschouwingen ‘Voorjaarsnota 2016’ wordt de gemeenteraad gevraagd om te reageren op ontwikkelingen nieuwe wensen en de aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Op 5 juli jl. heeft Leefbaar Asten gepleit voor onder andere de volgende onderwerpen:

– Rotonde Dijkstraat/Schoolstraat

– Verdere verfraaiing van de Markt.

– Behoud van vormbomen en het verder vormgeven van het bomenbeleidsplan

– Gemeente Asten in 2050 energieneutraal

 

Een uitgebreidere beschouwing leest u in de Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016background image