Leefbaar Asten zegt voorzichtig ja tegen het Patersklooster als nieuw gemeenschapshuis

We zeggen ja omdat:

  1. We vinden dat het Patersklooster een unieke plek is en ook centraal genoeg gelegen voor het realiseren van één gemeenschapshuis. Hierin kunnen alle doelstellingen behaald worden: laagdrempelig, alles onder 1 dak, samenwerkingsverband tussen de verschillende organisaties en instellingen worden op die manier bevorderd.
  2. Beide gemeenschapshuizen een opknapbeurt verdienen om weer bij de tijd te zijn. Dit hoeft niet nu, maar wel binnen nu en 5 jaar gerealiseerd worden. Dus nu de kans om het Patersklooster als gemeenschapshuis te gaan gebruiken serieus bekijken .
  3. Als we het Patersklooster kunnen gaan ombouwen, dan blijft een markant gebouw behouden ook in de toekomst voor onze kinderen. Net als Bartholomeus is het een gezichtsbepalend gebouw voor Asten. Dat is ons wat waard. Er zijn in het verleden teveel gebouwen met cultuurhistorische waarde verdwenen.
  4. Als het gevraagde bedrag afgezet wordt tegen de bedragen die middels provinciale subsidie zijn besteed aan de gemeenschapshuizen in Ommel en Heusden dan is het alleszins redelijk te noemen .

Maar waarom een voorzichtig ja?

  1. De onderbouwing moet beter, zodat we zeker zijn dat het Patersklooster de beste optie is. Daarom moet ook de opties van verbouw en/of vervanging van de huidige gemeenschapshuizen worden onderzocht en voorzien van een financieel kostenoverzicht .
  2. Er moet overduidelijk commitment van de verenigingen die hier gebruik van gaan maken, zodat er genoeg draagvlak is om hier de schouders onder te zetten . Op dit moment is dat nog niet duidelijk . Met name kleine verenigingen twijfelen. Om deze verenigingen over de streep te trekken moet de oplossing van meerdere kanten komen. LA denkt dat een bijdrage in de vorm van arbeid om het park te onderhouden en/of het gebouw een optie is.
  3. Er moet nog duidelijkheid komen over het aankoopbedrag van het klooster en de verkoopwaarde van de ondergronden van de Klepel en de Beiaard. Nu is er in het financieel overzicht nog veel gerekend met aannames.

Onze wensen zijn ten slotte: Betrek de omwonenden intensief als de plannen verder vorm krijgen. Op termijn zien we graag de bieb in het nieuwe gebouw. Wij denken wel dat de omvang kleiner kan dan op de huidige locatie en we zien hier bij ook de VVV graag gehuisvest.

Kortom: we willen aan het einde van dit jaar een goed besluit kunnen nemen en daarvoor is het noodzakelijk dat er een gedegen financieel onderbouwd plan ligt waarbij ook beide locaties in beeld zijn gebracht. Op dit moment is voor ons het glas halfvol en hebben we er vertrouwen in dat we straks het Patersklooster ook daadwerkelijk als voorkeurslocatie kunnen aanwijzen.background image