Loverbosch 1b en Bloemenbuurt

De gemeente is bezig om woningbouw in Loverbosch 1b voor te bereiden. In de commissie RUIMTE werd het plan gepresenteerd en konden partijen nog zaken meegeven ten behoeve van de verdere uitwerking. Leefbaar Asten heeft aangegeven dat er wel erg veel sociale huur- en koopwoningen in dit plan zitten. We zijn wel positief over grotere stukken groen in plaats van snippergroen, de verkeersstructuur, het aan het zicht ontrekken van parkeerplaatsen en we vinden dat het waterbergingsgebied ook een speelgelegenheid kan zijn.

De commissie RUIMTE heeft ook aangegevn dat het instemt met het beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000 voor de revitalisering van de Bloemenwijk. Wij hebben aangegeven dat er ook goed gekeken moet worden dat er voldoende geld is voor het onderhoud van deze nieuwe aanleg en dat er gekeken moet worden om buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van het groen en de speelgelegenheden.


Wat is actueel


background image