Nieuw gemeenschapshuis Asten.

Het nieuwe gemeenschapshuis, op welke plek dan ook zal een gemeenschapshuis zijn voor de komende decennia. Het zal ingericht moeten worden naar een toekomstige functionaliteit en vanuit een visie die op dit moment actueel is met aannames voor de verdere toekomst. Bij het nemen van een besluit vindt Leefbaar Asten dat:

  • In het nieuwe gemeenschapshuis moeten huren gehanteerd worden die betaalbaar zijn voor verenigingen en die in de lijn liggen van de huurprijzen in Ommel en Heusden
  • Er sprake moet zijn van een redelijke en verantwoorde financiële bijdrage van de gemeente.
  • Het onderbrengen van steunpunt Guido Asten in een nieuw gemeenschapshuis noodzakelijk is vanwege de opgave in het sociaal domein (het realiseren van laagdrempelige hulp in directe samenhang met vrijwilligersorganisaties en verenigingen)
  • De realisatie van een nieuw gemeenschapshuis op de locatie Heilig Hart Patersklooster is op dit moment nog steeds een scenario wat een verdere verdiepingsslag nodig heeft. In historisch perspectief komt een markant cultuur historisch gebouw in handen van de Astense gemeenschap, een eenmalige kans. Voor ons is deze locatie geen optie meer pas nadat aangetoond is dat dit niet haalbaar is op grond van de voorwaarden die wij hieraan verbinden.

Over het besluit van een nieuw gemeenschapshuis Asten moeten wij rekenschap afleggen aan de gemeenschap en gaan we niet over 1 nacht ijs, maar moet zorgvuldig afgewogen worden wat uiteindelijk goed is voor Asten. Daarom vinden wij het afschrijven van het scenario Patersklooster  nu een historische fout en dat willen wij voorkomen.

Lees hier ons uitgebreid standpunt: Nieuw gemeenschapshuis Astenbackground image