Plattelandsontwikkeling

De afgelopen jaren zijn de bedragen die beschikbaar waren voor plattelelandsontwikkeling niet volledig besteed. Tevens is er een fonds kwaliteitsverbetering buitengebied waarin nog ruim € 130.000 geen bestemming heeft. Leefbaar Asten is voor het investeren in het buitengebied maar kan gezien het voorgaande instemmen met het verlagen van het budget voor plattelandsontwikkeling tot € 40.000 per jaar.background image