Rol raadslid moet mee veranderen

Onlangs werd bezochten we het Raadsledencongres in Den Bosch. Het thema hiervan was de: veranderende rol van de raadsleden (transformatie). Voor Leefbaar Asten was het in 2014 al een belangrijk speerpunt: we zagen toen ook al dat de rol van de burgers aan het veranderen was . Dat proces betekent dat er meer ruimte is voor burgeriniatieven en dat er verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt om zelf of met de mensen om je heen een gemeenschap te vormen die zelf aan de lat staat.

Maar…zo bleek op dit congres dan, kunnen wij raadsleden niet meer op de oude voet verder, wij moeten ook mee veranderen en nadenken over hoe wij ons raadslidmaatschap vorm geven. Dat betekent dat van de 3 rollen ( kaderstellende,, controlerende) we meer inhoud moet geven aan onze volksvertegenwoordigende rol. Zeker met alle veranderingen die er zijn doorgevoerd: o. a. bezuinigingen WMO, PGB of zorg in de natura, jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente, is het belangrijk om te onderzoeken hoe de nieuwe veranderingen door werken. Niet alleen maar door stukken te lezen en te vergaderen, maar naar de Astense burgers toe te gaan.

Onze fractie spreekt dat erg aan, we brengen dat ook in de praktijk . Het maakt het raadswerk alleen maar leuker en levert ook op dat je weet wat er leeft in onze dorpen. Zo werd er naar aanleiding van de laatste agenda van de commissie ruimte werd een bezoek gebracht aan Campin de Peel om de uitbreidingsplannen te zien.

Maar ook samen met de andere leden van de commissie burgers en onze wethouder gaan we binnenkort op bezoek bij organisaties die samenwerken in het sociale netwerk Asten. Hopelijk volgen er meer werkbezoeken.background image