Verfraaiing van het nieuwe centrum

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft Leefbaar Asten en voorstel ingediend ter verfraaiing van het nieuwe centrum. Wij dachten hierbij aan een waterpartij op de Markt. Hiervoor kregen we de handen niet op elkaar, maar alle partijen waren het er wel over eens dat de Markt nog een impuls gebruiken kan. Wat er precies gerealiseerd gaat worden zal  in samenspraak met buurtbewoners en ondernemers in het centrum worden bepaald.  We kunnen tevreden zijn met deze afspraak.background image