Voorjaarsnota 2017: Aandacht voor lichte schuldenproblematiek

In de voorjaarsnota 2017 wordt een actueel beeld geschetst van de (financiële) gevolgen van het beleid voor de komende jaren. Dit beleid wordt in hoge mate bepaald door ontwikkelingen, nieuwe wensen die er zijn en/of bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd.

Asten  heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 extra aandacht gevraagd voor een burgerinitiatief met als onderwerp: lichte schuldenproblematiek. Meer hierover leest u hier: Algemene beschouwingen LAbackground image