Vrijwilligerswerk wordt tegenprestatie

De afgelopen tijd is er gediscussieerd over de vraag of er wel of niet een tegenprestatie moet worden geleverd bij het ontvangen van een uitkering.

Was het eerst nog een discussie, nu is aan deze discussie een einde gekomen. We hebben inmiddels ingestemd met het beleidsplan: “tegenprestatie naar vermogen”: onder het motto dat iedereen mag en moet meedoen in de samenleving. Natuurlijk moet dit goed afgestemd worden: de motivatie om vrijwilligerswerk te doen is voor beide partijen het aller belangrijkste om tot een succes te leiden.

Een belangrijke aanvulling vonden wij dat dit vrijwilligerswerk niet alleen lokaal kan worden verrichten maar ook verder weg in de regio of zelfs buiten de regio.background image