Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als politieke vereniging moet Leefbaar Asten zich ook aan deze regelgeving houden en daarom heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld waarin staat vermeld hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden van Leefbaar Asten. Wilt u de privacyverklaring doornemen, klikt u dan op onderstaande link:

privacyverklaring Leefbaar Asten

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Leefbaar Asten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

background image