Raadsvergadering maandag 24 juni 2013

 

Deze avond stonden er een aantal interessante onderwerpen op de agenda, zoals:Beschikbaarstelling financiële middelen nieuwbouw Deken van Houtschool, definitief ontwerp project Herinrichting Markt e.o. en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Asten Centrumgebied.

Beschikbaarstelling financiële middelen nieuwbouw Deken van Houtschool.

Leefbaar Asten heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwen van een nieuwe Deken van Houtschool incl. een peuterspeelzaal en kinderopvang. We vinden het ook van groot belang dat in het krediet, ook een geld beschikbaar wordt gesteld voor het opknappen van de Bloemenwijk.

Definitief ontwerp project Herinrichting Markt e.o.

Leefbaar Asten heeft zich heel lang verzet tegen het realiseren van kortparkeerplaatsen langs de Marktstraat, Emmastraat en Prins Bernhardstraat. Daar hebben we echter geen meerderheid voor kunnen krijgen. Voor het overige is het een goed plan en hebben we dus ingestemd met het definitieve ontwerp en nog meegegeven dat er wat ons betreft een eigentijdse waterpartij op de Markt moet komen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Asten Centrumgebied.

Dit bestemmingsplan heeft een uitgebreide inspraak doorlopen en tijdens dat traject hebben we ook enkele keren contact gehad met bewoners en of eigenaren van panden in het centrum. Leefbaar Asten kon instemmen met het bestemmingsplan maar we kwamen wel met een motie waarin werd gevraagd om bij toekomstige ontwikkelingen achter Residence Gutenberg in een vroeg stadium contact op te nemen met de bewoners van Residence Gutenberg, bewoners van de appartementen van Het Kompas en de tegenovergelegen monumentale panden in de Burgemeester Wijnenstraat. In overleg met Algemeen Belang en VVD is de motie nog enigszins aangepast waarna die in meerderheid werd aangenomen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Asten bedrijventerreinen 2013.

Leefbaar Asten kon in principe stemmen Dit onderwerp kregen we op 24 juni niet afgehandeld. De burgemeester stelde voor om de uiteindelijke besluitvorming te verschuiven naar dinsdag om de ambtenaren in de gelegenheid te stellen om een amendement namens de raad op te stellen n.a.v. de gevoerde discussie. In die discussie ging het vooral over het verslechterende woon/leefklimaat voor de bewoners van de Lindestraat die met de achterkant tegen het bedrijventerrein liggen. Er zijn wat aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan en wij denken dat het daarmee acceptabel is geworden voor de bewoners. Samen met het CDA hadden we nog een motie over het op een lijst van beeldbepalende bomen plaatsen van 2, meer dan 100 jaar oude, lindebomen. Met het indienen ging er technisch is mis, maar het is, gezien de geluiden om ons heen, twijfelachtig of deze motie een meerderheid behaald zou hebben. Het maximaal mogelijke leek het staken van de stemmen waardoor het de volgende raadsvergadering weer op de agenda zou komen

Glastuinbouwvisie.

Leefbaar Asten heeft ingestemd met deze visie die het in economisch betere tijden mogelijk maakt om nieuwe glastuinbouw te ontwikkelen. Voor ons was heel belangrijk dat er eerst oud glas wordt opgeruimd voor er nieuw glas wordt gebouwd.

 

 background image