Starterslening

In de commissie RUIMTE van 11 juni is het invoeren van een starterslening aan de orde geweest.Leefbaar Asten is daar een groot voorstander van, maar we hebben wel bezwaar tegen de maximum leeftijd van 35 jaar die in de verordening is opgenomen. In die mening worden we gesteund door PGA/PvdA, D66, VVD en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn benadrukt vooral dat een starterslening het meest succesvol is als er zo weinig mogelijk beperkingen worden opgenomen. Leefbaar Asten is van mening dat een grens stellen van 35 jaar, leeftijdsdiscriminatie is. Daarmee lopen we het risico in juridische procedures verzeild te raken als iemand de leeftijdsgrens gaat aanvechten.

Voor Leefbaar Asten is het nooit de bedoeling geweest om de starterslening alleen te laten gelden voor jonge starters. We hebben meer doelen met deze starterslening. We willen ook inwoners aantrekken van buiten de gemeente om mee bouwgrond te kunnen uitgeven. Het instellen van een leeftijdsgrens zal daarbij negatief werken.Toen dit onderwerp eerder in de commissie aan de orde kwam werd er gesteld dat iemand van 35 jaar wel aan zijn einde zou zijn qua loonontwikkeling. Dit is geen reeële veronderstelling. We denken dat in dat  geval 45 jaar een redelijker termijn zou zijn.

Jongeren kiezen er na een studie, waarin schulden zijn opgebouwd, ook vaak voor om eerst te huren en dan een aantal jaren te sparen om daarna een woning te kunnen kopen. Daarom moet je het niet beperken tot 35 jaar.De starterslening is ook bedoeld om beweging te krijgen in de woningmarkt. Hoe ruimer de mogelijkheden die we bieden, hoe succesvoller de starterslening zal zijn en we mogelijk een 2e ronde van startersleningen kunnen starten.

In de commissie RUIMTE was er net geen meerderheid om de leeftijdsgrens te schrappen. Leefbaar Asten zal met een amendement komen zodat alle politieke partijen zich specifiek op dit punt nog eens kunnen uitspreken.

 background image