Thema avond met Energyport Peelland

Op dinsdag 10 februari jl. heeft de politieke partij Leefbaar Asten samen met energiecoöperatie “Energyport Peelland” (EPP) een avond gehouden over energie in de Klepel in Asten.

De avond is door ongeveer 50 particulieren en ondernemers bezocht, waarbij deze informatie kregen over de mogelijkheden om energie te besparen, duurzame energiebronnen (zonne-energie en biomassa) en wat de voordelen zijn om in collectief verband energie op te wekken dan wel in te kopen.

Ook is gesproken over de zogenaamde “energiescan”. Hoe energiezuinig is mijn bedrijf of woning eigenlijk en wat kan ik hier aan doen?

De Peelregio is een energierijk gebied vol natuurlijke bronnen. Deze bronnen wil Energyport Peelland benutten voor het opwekken en verbruiken van duurzame energie.

Energyport Peelland (EPP)

EPP is een coöperatie zonder winstdoelstelling. Het uiteindelijk doel is energieneutraliteit voor Peelland te helpen bewerkstelligen door enerzijds energiebesparing en anderzijds eigen groene energie produceren

EPP werkt uitsluitend met vrijwilligers, die in verschillende werkgroepen actief zijn voor het verwezenlijken van de genoemde doelen, waaronder ook het planmatig (aspirant)leden ondersteunen bij het realiseren van hun individuele doelen, zoals energiebesparing en het produceren van groene energie.

EPP heeft afspraken met erkende en betrouwbare bedrijven in de regio, die desgewenst concrete offertes aan belangstellenden kunnen aanbieden.

Het is uiteraard mogelijk om lid te worden van de coöperatie EPP. Het lidmaatschap biedt u het volgende:

  • een warmtescan waarmee mogelijke energielekken zichtbaar worden;
  • periodieke informatie over de projecten en werkzaamheden van EPP;
  • deelname aan projecten, bijvoorbeeld collectieve inkoopacties van zonnepanelen;
  • groene energieafname via EPP;
  • meedenken en praten over nieuwe projecten.

Als u hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met www.energyportpeelland.nl of telefonisch 085-4899930.

Leefbaar Asten (LA)

Leefbaar Asten is een politieke partij die “energie” en “ duurzaamheid” belangrijk vindt. LA is van mening dat ondernemers die energiezuinig en koolstofarm produceren, materialen hergebruiken en een gesloten kringloop nastreven, de bedrijven van de toekomst zijn. Wij willen ruim baan geven aan groene groei in het bedrijfsleven en particuliere initiatieven ondersteunen. Een groei die ons een nieuwe, duurzame, welvaart brengt.

In het programma van LA wordt hier meer informatie over gegeven (www.leefbaarasten.nl).

LA is uiteraard geen energiebedrijf maar wel een energieke partij. Wij gaan regelmatig langs bij ondernemers en particulieren ook buiten verkiezingstijd.background image