DE TIEN VAN JANINE DEEL 4

De maand is alweer bijna voorbij dus hier is deel 4 in de blog “de Tien van Janine”.

De maand april, een maand waarin ik kan terugkijken op een jaar wethouderschap, maar in deze blog vind ik een maand genoeg.
Hieronder weer de 10 zaken waar ik mijn tijd het meest aan heb besteed afgelopen maand.

Het hoogtepunt van april was op de 16e, de gemeenteraad stemt unaniem in met locatiekeuze De Klepel (wenselijk) als nieuw gemeenschapshuis. We mogen dus door met de plannen. Ik heb ontzettend veel zin om dit verder te gaan ontwikkelen met alle betrokkenen (gemeente, St. Gemeenschapshuis Asten, de Verenigingen/organisaties en natuurlijk de Astenaren, die geïnteresseerd zijn).

In deze maand hebben we met drie gemeentes (Laarbeek, Someren en Asten) ook een knoop doorgehakt over het werkgeverschap van onze jeugdprofessionals. Na gesprekken met de moederorganisaties en met de Peelgemeenten was het een lastige keuze.  Uiteindelijk gaf regie houden de doorslag. Deskundigheid van onze mensen moet ook geborgd zijn, want ze zijn de spil in het werk.

Het derde punt vat ik maar samen als onderwijs en peuterwerk. Deze maand had ik overleg met de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (Peel en Helmond, wethouders, onderwijs en werkgevers), met het Varendonck (wethouders, leerplicht, ambtenaren veiligheid/handhaving en jeugd/onderwijs met de directie van het Varendonck), met het Samenwerkingsverband Peel om te brainstormen over kortere lijntjes, met de bestuurscommissie Leerplicht van de GGD (wethouders onderwijs van 21 gemeentes) en met Pinkeltje, Korein en Norlandia over de overname peuterwerk. Onderwijs leeft in onze regio.

Een ander belangrijk thema is alcohol bij jeugdigen. Twee raadsleden hebben een informatieavond hierover georganiseerd, die goed bezocht is en waar ik als toehoorder voor was uitgenodigd. De informatie hieruit en uit de enquête op TIP Asten kan ik goed gebruiken voor een plan over gezondheidsbeleid.

Om maar bij jeugd te blijven: samen met Mink van de Weerden mocht ik de boekjes “Leef Sportief en Creatief” uitdelen op de Horizon.
Gelukkig kreeg Mink, en niet ik, het spervuur aan vragen. Maar wel een ontzettend leuke ochtend.

Iets ouder waren de mensen bij Klassieke klanken, waar ik de eer had om de prijzen uit te delen aan jonge muzikanten. Ik hoop toch echt dat er in het komend seizoen ook jongeren gaan luisteren, want het klonk geweldig. Het is echt niet alleen maar Bach, ook de muziek uit Fantastic Beast werd ten gehore gebracht.

Op 15 april mocht ik als bestuurlijk trekker van de pilot “scheiden zonder schade” de aftrap doen in onze raadzaal. Vanuit heel Zuid-Oost Brabant waren er ambtenaren aanwezig om hun ervaringen te delen.

Punt 8 is Heusden, waar ik deze maand regelmatig te vinden was. Heel leuk was het bezoek, samen met Wmo beleidsmedewerker Lianne, aan de dagbesteding in het Hart van Heuze. We hebben ook nog een bliksembezoekje aan het eetpunt afgelegd. Fantastisch mooi was The Passion, waar ik met mijn moeder geweest ben.

Helaas heel heftig en verdrietig was de reden waarom ik ook met Heusden bezig ben geweest, namelijk het gruwelijke voorval op 16 april.
Veel onrust en vragen van Heusdenaren, maar ook de pers die antwoorden wil. Dit blijft moeilijk: enerzijds wil ik mensen zoveel mogelijk antwoorden geven, anderzijds zit je met privacyregels.

Ik mocht ook nog een aantal keren met het college aantreden. Het ZLTO was bij ons op bezoek; we hebben een werkbezoek gehad bij Bartholomeus; scenario-ontwikkelingsavond met Raadsleden en niet te vergeten het uitreiken van de Lintjes op 26 april. Twee mooie mensen uit Ommel en Heusden, die zich met hart en ziel als vrijwilliger inzetten; lintje was dik verdiend.

En in die tijd die nog overbleef, heb ik met onze ambtenaren en met stuurgroepen al het bovenstaande voorbereid, ben ik bij het OVA ondernemerscafé geweest, heb ik met de wethouders van de 21 over inkoop jeugd overlegd en ben ik te gast geweest bij Samen Ostade, die mij hebben verteld over hun activiteiten.

Hans Dittner heeft met mij en Danielle (beleidsambtenaar) overlegd over een nieuwe participatieraad die waarschijnlijk adviesraad Sociaal Domein komt te heten.
Verder mocht ik aanschuiven bij een brainstormsessie over de toekomst van de zorgboog en heb ik in het Museum overleg gehad met een Franse Kolonel en een luchtmachtofficier (gelukkig wel in het Engels) over een herdenking voor 2 omgekomen Franse luchtmachtpiloten. Dit initiatief van Gerard Geboers en Piet Snijders begint steeds meer vorm te krijgen. Ik zal hier een volgende keer meer over schrijven.
Als uitsmijter van april hebben we met de gemeente meegedaan aan de Slag om Asten en we hoeven ons niet te schamen met een vierde plek.

Volgende maand zal ik in ieder geval schrijven over de Kinderraad, een gesprek met minister Slob en het 50 jarig jubileum van het Museum.

Groet Janinebackground image