Verkiezingsprogramma Leefbaar Asten 2018-2022: ‘Samen voor elkaar’

“Samen voor elkaar” is de titel die we ons verkiezingsprogramma hebben meegegeven.

Om te komen tot een nieuw verkiezingsprogramma hebben de leden van de programmacommissie van Leefbaar Asten ervoor gekozen om eerst speerpunten vast te stellen, die duidelijk maken wat we als partij belangrijk vinden en waar we voor staan.

Deze speerpunten hebben we voorgelegd aan een afvaardiging van inwoners uit Asten, Heusden en Ommel. Leefbaar Asten hecht er veel waarde aan om niet vóór maar samen mét Astenaren tot programma-inhoud te komen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 background image