Verslag commissie Burgers 9 maart 2015

In deze vergadering was een van de agendapunten de behandeling van de regelingen die er zijn voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Mensen die op het bijstandsniveau zitten of net er boven, komen hier onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking. Het voorstel is om deze regelingen in alle Peelgemeenten gelijk te trekken. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt gewerkt kan worden. De consulenten die in meerdere Peelgemeenten werken kunnen op deze wijze de aanvrager adequaat, snel en efficiënt van dienst zijn.  Bovendien zijn zo de overheadkosten zo laag mogelijk.

Er is een overzicht gemaakt van alle regelingen (ongeveer 40) die er zijn op het gebied van bijzondere  bijstand. De discussie in de vergadering draaide vooral om hoeveel procent je boven het bijstandsniveau zou mogen bijverdienen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Op dit punt zitten binnen de Peelgemeenten de grootste verschillen. Waarbij de regelingen in Helmond , Deurne en Gemert/Bakel soberder zijn dan in de 3 andere gemeenten.  (Asten-Someren-Laarbeek) Verder zijn er in Asten 2 regelingen van kracht die in de ander e Peel 6.1-gemeenten niet in deze vorm bestaan. Namelijk een sportvoucher voor kinderen met als doel om ook kinderen van ouders met een kleine beurs te kunnen laten sporten en de regeling ondersteuning maatschappelijke participatie.  De laatste regeling voorziet in een financiële ondersteuning om lid te kunnen zijn van bijvoorbeeld een muziekvereniging.

Leefbaar Asten hanteert het uitgangspunt dat de regelingen zoveel mogelijk afgestemd moeten worden met de andere Peelgemeenten. Maar daarnaast willen we graag dat de Astenaren die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand op deze steun kunnen blijven rekenen onder gelijke voorwaarden.  Met andere  woorden:   regelingen mogen best veranderen, maar het uitgangspunt moet blijven dat bijzondere bijstand toegankelijk blijft voor dezelfde groep.

Leefbaar Asten weet  dat de sportvoucher inmiddels  goed is ingeburgerd en dat middels deze regeling een groot aantal jongeren en kinderen in staat zijn om in clubverband te sporten. Ook de regeling ondersteuning maatschappelijke participatie stimuleert om iedereen mee te laten doen. We hebben ervoor gepleit om deze 2 regelingen te vervangen door 1 regeling waardoor de uitvoering simpeler kan worden. 

We hebben in de vergadering van november 2014  vernomen we dat maar 11% van de doelgroep daadwerkelijk een  aanvraag doet voor bijzondere bijstand in onze gemeente. Dat percentage ligt veel lager dan in de andere Peelgemeenten.  We hebben er toen voor gepleit om  deze regeling extra onder de aandacht te gaan brengen. Dit heeft  wethouder Huijsmans toegezegd. Hierop zal  actie op uit gezet gaan worden en  op het eind van 2015 krijgen we een evaluatie hiervan. We gaan er vanuit dat er dan meer gebruik wordt gemaakt van de regeling. background image